ราคาค่าให้บริการ Cloud Solution ในไทย

ราคาค่าให้บริการ Cloud Solution ในไทย

ค่าบริการ Cloud รายเดือนของเรานั้น ได้รวมค่าเช่าคู่สายสัญญาณ ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าอื่นๆ โดยทำสัญญาเริ่มต้นที่ 1vCPU ต่อเดือนราคานี้รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติม


Cloud packages
Package
CPU
RAM
Storage (SAS)
OS
Public IP
Price/Month(THB)
Bronze
1 Core
2 GB
50 GB
Linux
1 IP
3,300
Silver
1 Core
4 GB
150 GB
Linux
1 IP
5,100
Gold
2 Core
4 GB
300 GB
Linux
1 IP
7,400
Platinum
4 Core
8 GB
500 GB
Linux
1 IP
11,700

* CPU 1 Core = 2.7 GHz

Option
Services
Price/Month(THB)
CPU 1 Core
870
RAM 1 GB
470
Storage (SAS) 1 GB
10
Storage (SSD) 1 GB
40
IP Address 1 IP
190
Virtual Firewall
14,170
Windows Server Standard 1 License
1,000
SQL Server Standard 1 License (for CPU 2 Core)
12,000
International Bandwidth 1 Mbps
3,600
Monthly Report
2,670
ページの先頭